ES

logo eu fond regionalneho rozvoja

logo operacny program vyskum a inovacie

Miesto realizácie projektu: Bystré č. 282
Operačný program: Výskum a inovácie
Názov a sídlo prijímateľa: ZEOCEM, a.s., 094 34 Bystré 282

Výška poskytnutého príspevku: 419 300 €

Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu "Inovácia procesu sušenia zeolitu" je inovácia procesu sušenia a následného chladenia zeolitu. Cieľom projektu je implementovať do výroby uzatvorený proces sušenia a chladenia zeolitu, čím sa odstráni reálne riziko fyzikálnej, chemickej a biologickej kontaminácie.

Zmluva o Inovácii procesu sušenia zeolitu

 

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Video ZeoFeed

Video ZeoFeed®

Video inspirador sobre los efectos del producto ZeoFeed® en el tracto digestivo de los animales.

Video Zeocem

Video Zeocem

Una vista del interior de la fábrica donde se extraen, procesan y empaquetan la zeolita y los productos de zeolita.

Video Zeolite

Video Zeolit

Qué es la zeolita clinoptilolita y ejemplos de su uso en la industria y agricultura.