Zeocem

op kahr

Miesto realizácie projektu: Bystré č. 282
Názov projektu: Paletizačná linka na Zeolit
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov a sídlo prijímateľa: ZEOCEM, a.s., 094 34 Bystré 282
Začiatok realizácie projektu: 09/2011
Koniec realizácie projektu: 06/2012

www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku: 175.850 €

sgs logo fami

This website uses cookies necessary for its technical functioning as well as for analytical purposes. By using this site, you agree to the use of cookies. You can revoke your approval at any time by changing the settings of your internet browser.
More information Ok